Coaching

 

i97700407._szw480h1280_

” Coachen is meer dan begeleiden: coachen is je verbinden,
  met de ware aard van ieder mens “

 

Ik kan je begeleiden :

– doorheen allerhande groei- en/of genezingsprocessen
– voor alle kleine en grote levensvragen
– in crisissituaties, voor nieuwe doorbraken en keuzes
– bij persoonlijke, professionele en relationele problemen
– geconfronteerd met stress, ziekte, burnout, angst, depressie, pijn, onmacht, verlies

Accenten :

– aandacht voor lichaam, geest en spirit in hun onderlinge interactie
– stimuleren van diepgaand inzichtelijk veranderingsproces
– integratieve aanpak waarbij diverse invalshoeken en methodes worden gehanteerd
– er kan gewerkt worden rond emoties, gedachten, lichaam, levensstijl, perspectief, zingeving, zelfzorg, expressie,…
– er kan ook gebruik gemaakt worden van aangepaste huiswerkopdrachten, relaxatie- of meditatie-oefeningen, praktisch advies vanuit verschillende disciplines

Praktisch :

– er wordt steeds gewerkt op afspraak
– een sessie duurt een uur en de prijs hiervoor bedraagt 50 euro; voor langere sessies  wordt  deze basisprijs  aangepast.
– de eerste sessie is een intakegesprek waarin je thema in kaart wordt gebracht.    Wederzijdse  verwachtingen worden geëxpliciteerd, afspraken gemaakt en eventueel  eerste adviezen gegeven
– het aantal therapiesessies wordt bewust zo beperkt mogelijk gehouden. Bedoeling is dat  je zo snel  mogelijk terug in je eigen kracht kan gaan staan.
– de frequentie van afspraken worden telkens in overleg bepaald
– laattijdige (minder dan 48 uur) en zonder geldige reden geannuleerde afspraken worden  aangerekend.

Welkom!
Reviews van cliënten:

“tijdens de korte begeleiding die ik van Frank ontving voelde ik me , gehoord, gerespecteerd, en niet-beoordeeld. Hij ondersteunde me vooral in het zoeken naar mijn eigen richting en leven vanuit mindfulness, en altijd vanuit wat ik aangaf als thematiek. Hij gaf me handvatten om zelfstandig een situatie te onderzoeken vanuit mijn voelen, mijn denken en mijn lichaam. Bedankt. ”   H.D