"Elke hand werkt genezend, als hij maar met liefde uitgestoken wordt."

home > coaching

Coaching

” Coachen is meer dan begeleiden: coachen is je verbinden,
  met de ware aard van ieder mens “

Ik kan je begeleiden :

 • doorheen allerhande groei- en/of genezingsprocessen
 • voor alle kleine en grote levensvragen
 • in crisissituaties, voor nieuwe doorbraken en keuzes
 • bij persoonlijke, professionele en relationele problemen
 • geconfronteerd met stress, ziekte, burnout, angst, depressie, pijn, onmacht, verlies

Accenten:

 • aandacht voor lichaam, geest en spirit in hun onderlinge interactie
 • stimuleren van diepgaand inzichtelijk veranderingsproces
 • integratieve aanpak waarbij diverse invalshoeken en methodes worden gehanteerd
 • er kan gewerkt worden rond emoties, gedachten, lichaam, levensstijl, perspectief, zingeving, zelfzorg, expressie,…
 • er kan ook gebruik gemaakt worden van aangepaste huiswerkopdrachten, relaxatie- of meditatie-oefeningen, praktisch advies vanuit verschillende disciplines

Praktisch:

 • er wordt steeds gewerkt op afspraak
 • een sessie duurt een uur en de prijs hiervoor bedraagt 55 euro; voor langere sessies  wordt  deze basisprijs  aangepast.
 • de eerste sessie is een intakegesprek waarin je thema in kaart wordt gebracht.    Wederzijdse  verwachtingen worden geëxpliciteerd, afspraken gemaakt en eventueel  eerste adviezen gegeven
 • het aantal therapiesessies wordt bewust zo beperkt mogelijk gehouden. Bedoeling is dat  je zo snel  mogelijk terug in je eigen kracht kan gaan staan.
 • de frequentie van afspraken worden telkens in overleg bepaald
 • laattijdige (minder dan 48 uur) en zonder geldige reden geannuleerde afspraken worden  aangerekend.

Welkom!

© 2020 TOUCH OF HEART  | ALL RIGHTS RESERVED | DESIGNED BY www.slowandmindful.be